Europejski Numer Alarmowy 112
EENA - European Emergency Number Association

Prawo

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. poz. 1635 z późn. zm.)

22.04.2018, data aktualizacji: 25.02.2015 r. Ilośc wizyt: 2 327 503.000
©2012 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
WAI
POCKET PC