Europejski Numer Alarmowy 112
EENA - European Emergency Number Association

Prawo

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. poz. 574)

16.08.2018, data aktualizacji: 25.02.2015 r. Ilośc wizyt: 2 413 027.000
©2012
WAI
POCKET PC