EENA - European Emergency Number Association

Prawo

Dyrektywa 2009/136/WE zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie nr 2006/2004(WE) w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, str. 11–3

Wtorek, 23 stycznia 2018, data aktualizacji: 25.02.2015 r. Ilośc wizyt: 2.221.783
©2012 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
WAI
POCKET PC